meer over

tastzintuiglijk

tastgevoel

Image
Image

Meer over tastgevoel

We herkennen allemaal hoe een sinaasappel in de hand voelt maar realiseren ons niet in hoeveel situaties ons tastgevoel actief is.

Tastgevoel is eigenlijk een bijzonder zintuig in vergelijk met andere zintuigen zoals het oog of het oor. Daarbij gaat het eigenlijk alleen maar over  functies, dus als ik muziek hoor dan hoor ik dat met mijn gehoorbeentjes en m’n trommelvlies en dat is allemaal heel functioneel. Het geluid wordt via de hersenen omgezet en gehoord als muziek. Maar de beleving ervan, van muziek, of het je raakt of dat het je koud laat ja dat is tastgevoel. Dat voel je in je lichaam.

Image

Zorg en Onderwijs in tastgevoeligheid

Hoe kan de aanraking en de geraaktheid een plek hebben (of krijgen) in de professionele zorg? Evenals binnen het onderwijs roept deze vraag een dilemma op! Immers, men raakt de patiënt/cliënt of de leerling niet aan, zo is dat geregeld in de protocollen! Toch is de aanraking per definitie niet een letterlijke aanraking, ook niet in zorg en onderwijs. In de niet-letterlijke aanraking en geraaktheid ligt evenzeer de betrekking op elkaar. Díé ervaring kan niet worden geprotocolleerd, díé ervaring is het levend contact tussen de elkaar (ver)zorgende en elkaar lerende personen in zorg en onderwijs. Zo is het levend (tast)gevoelig contact doorslaggevend in het bestaan van (soms geprotocolleerde) schouderklopjes, kan geproefd worden waar een hand vasthouden past, een arm om iemand heen een weldaad is en een letterlijk steuntje in de rug onontbeerlijk. Het essentiële dilemma ligt in de houding van blijven ‘proeven’ rond het besef van de wederzijdsheid die in de tast besloten ligt.