meer over

Ad Ton

facilitair manager

Image

Na meer dan 35 jaar werkzaam geweest te zijn in het Speciaal (voortgezet) Onderwijs als docent lichamelijke opvoeding, stagecoach en adjunct directeur, en na een aantal jaren de opleiding Haptonomiek bij Gosse Postma gevolgd te hebben, ben ik tot de conclusie gekomen dat er in het (basis-) onderwijs een belangrijke factor/voorwaarde ontbreekt, namelijk, de Tast als voorwaarde voor leren. Op dit moment is er binnen het onderwijs een belangrijk speerpunt: Pedagogisch Meesterschap. Echter, het is mijns inziens zo dat als de leerkracht zelf niet ' haptisch' in de wereld staat en/of niet goed in kan voelen wat het kind/de leerling nodig heeft, dan zullen beiden niet datgene eruit kunnen halen wat er aan talenten in zit. Er is meer nodig dan (pedagogisch) handelen alleen. Als er geen verbinding is tussen leerkracht en leerling, of als het gevoel over en weer niet goed is, redden we het met dat (pedagogisch) handelen alleen niet. Hopelijk levert de film (ook) een mooie bijdrage om de tast een belangrijker plaats te geven bij de opleidingen tot leerkracht.