• over
  • registreren in je hoofd
  • of
  • voelen

koude voeten

play-icon.png
Image

registreren of voelen

Tastgevoel en koude voeten.

Een voorwaarde voor tastgevoel is dat er ruimte is, dat je in de ruimte bent.  Wij genieten van de omgeving, we zijn ons niet bewust dat we in die omgeving zijn. Maar op het moment dat we ons dat bewust worden trekken we ons eigenlijk terug naar ons hoofd. En dan wordt ons hoofd dus de ruimte waar we in zitten en dan krijg je dus een beperkte tastruimte. En dat is trouwens een punt wat in onze samenleving een groot probleem oplevert voor veel mensen omdat ze voornamelijk in het hoofd zitten, in plaats van in het hele lichaam en de omgeving.


Dat wordt versterkt omdat met name de controlerende en de sturende functies in onze samenleving heel belangrijk geacht worden, en dat speelt zich nu eenmaal in ons hoofd af. Als we iets willen sturen of controleren ja dan doen we dat met ons hoofd en met name het gebied van de grote hersenen.

En dat is eigenlijk een handicap van onze samenleving zou ik bijna zeggen, dat we met mekaar voornamelijk op controle en stuur zitten in plaats van op de beleving van de dingen. Dus ik noem vaak het voorbeeld dat je kunt registreren in je hoofd of je warme of koude voeten hebt . Dat zie je ook veel mensen doen… dan vraag je van heb je nu warme of koude voeten? En dan zie je de mensen zo doen van… ehh (kijkt omhoog),  warm of koud. Maar dat is wat anders als dat je aan je voeten voelt en ook de beleving, de ervaring hebt van warme dan wel koude voeten. Want hoe is het voor je om warme of koude voeten te hebben? Dat is iets anders dan hierboven registreren van,.. o ja ze zijn warm, ze zijn koud.