meer over

Anneke Kuiper

docent Pedagogiek

Image

Gedurende mijn Master Pedagogiek opleiding heb ik verschillende onderzoeken gedaan naar de visie, werkwijze en kennisbronnen die ten grondslag liggen aan de haptotherapeutische organisatie Protacte.

Na mijn Master-onderzoek bij de haptotherapeutische praktijk Protacte en als docent Pedagogiek kwam ik tot de conclusie dat;
“De ontwikkelingen en dilemma’s in het werkveld van onderwijs, dienst- en hulpverlening laten zien dat het lichaam steeds meer als object in de relatie naar voren komt (denk bijvoorbeeld aan de discussie over ‘aanraken’ binnen de GGZ en het onderwijs en het tijdschrijven bij de handelingen in de thuiszorg).

In mijn huidige functie als docent Pedagogiek en als voormalig hulpverlener in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie lijkt het maken van deze documentaire mij een goede manier om leren en ontwikkelen vanuit het perspectief van tastzintuiglijke ervaringen te benaderen. Het wederzijds tastzintuiglijke appel van (beroeps)opvoeder en de opgroeiende jeugdige is een belangrijk onderdeel van ervaringsgericht leren in brede zin.

Binnen het HBO onderwijs worden kennislessen en trainingen steeds minder gedaan met een docent voor de groep, veel lessen worden digitaal aangeboden (ook zonder Corona overigens) Naar mijn mening wordt hiermee het ‘belichaamde’ leren; leren vanuit de interactie / wederzijds appel van mensen, omgeving en sfeer van ondergeschikt belang geacht. Toch verwachten we van onze toekomstige hulpverleners wel dat zij kunnen reflecteren op het appel dat ze ervaren in de interactie met clienten.

Ik hoop dat ik met deze documentaire mijn huidige studenten en onze (toekomstige) hulpverleners kan inspireren!